Gemaakt met Berta.me

  1. Met het werk dat ik maak bevind ik me op de grens van twee werelden, namelijk: Toegepaste kunst en Autonome kunst. Dit wordt mooi samen gevat door Louis Sullivan – Schoonheid ontstaat waar vorm functie volgt.

    Mijn werk geeft de suggestie dat het te gebruiken is, toch is dat niet zijn/haar voornaamste doel. Het inzetten van ‘bruikbaarheid’ speelt voor mij wel een belangrijke rol, hoofdzakelijk omdat er hierdoor een soort wrijving ontstaat.

    Ik wil de toeschouwer uitgedagen om ‘de bruikbaarheid’ te onderzoeken; ‘is wat ik zie, het geen ik er mee kan doen’? Bij dit onderzoek van de toeschouwer is vaak de tactiele ervaring de ontbrekende factor, althans dat is vaak het geval. De tactiele ervaring is naar mijn mening, dé ultieme vorm van beleving. Met het aanraken van een object of product kom je als toeschouwer een stapje dichter bij ‘de waarheid’.